Ogłoszenia

Data publikacji 16 listopada 2017

Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS

W związku z końcem kadencji

Rada Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora CBOS

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. stopień co najmniej doktora w zakresie nauk społecznych,
 2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu reprezentatywnych badań społecznych,
 3. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. deklarację o przystąpieniu do konkursu,
 2. życiorys kandydata (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji,
 3. perspektywiczną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Fundacji CBOS, zgodną
  z ustawą  z dnia 20 lutego 1997 r. o Fundacji CBOS,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie.

Ustawa i Statut Fundacji dostępne są na: http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php oraz  http://cbos.bip-e.pl/cbs/status-prawny/1665,Status-prawny.html

Zgłoszenie w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „konkurs” można składać bezpośrednio w siedzibie CBOS, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, do 20 grudnia 2017 r.

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

Data publikacji 16 listopada 2017
Obowiązuje od 16 listopada 2017
Data wytworzenia 16 listopada 2017
Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Renata Gierbisz
Ośrodek Informacji CBOS

Statystyka strony: 237 wizyt