Centrum Badania Opinii Społecznej

https://cbos.bip-e.pl/cbs/majatek/4173,Sprawozdanie-za-rok-2012.html
2021-09-17, 20:45

Sprawozdanie za rok 2012

Metadane

Data publikacji : 28.07.2014
Data modyfikacji : 28.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Gierbisz
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Renata Gierbisz

Opcje strony