Centrum Badania Opinii Społecznej

https://cbos.bip-e.pl/cbs/majatek/6634,Sprawozdanie-za-rok-2016.html
2022-06-28, 13:37

Sprawozdanie za rok 2016

Metadane

Data publikacji : 13.06.2017
Data modyfikacji : 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Renata Gierbisz

Opcje strony