Status prawny

Data publikacji 14.10.2011

Fundacja o nazwie „Centrum Badania Opinii Społecznej” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz.U. z 1997 r. Nr 30, poz. 163)
  2. Statutu fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej z dnia 30 czerwca 1997 r.
  3. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami)

 

  • Numer KRS: 0000070275
  • Numer REGON:012908368
  • Numer NIP: 526-21-35-442

Załączniki

Data publikacji 14.10.2011

Data modyfikacji 18.03.2015
Rejestr zmian
Autor : Renata Gierbisz

Osoba publikująca: Renata Gierbisz
Ośrodek Informacji CBOS

Statystyka strony: 8176 wizyt