Centrum Badania Opinii Społecznej

https://cbos.bip-e.pl/cbs/status-prawny/1665,Status-prawny.html
2022-12-01, 20:47

Fundacja o nazwie „Centrum Badania Opinii Społecznej” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz.U. z 1997 r. Nr 30, poz. 163)
  2. Statutu fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej z dnia 30 czerwca 1997 r.
  3. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami)

 

  • Numer KRS: 0000070275
  • Numer REGON:012908368
  • Numer NIP: 526-21-35-442

Metadane

Data publikacji : 14.10.2011
Data modyfikacji : 18.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Gierbisz
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Renata Gierbisz

Opcje strony