Centrum Badania Opinii Społecznej

https://cbos.bip-e.pl/cbs/zamowienia-publiczne/12092,Zamowienia-publiczne.html
2020-09-28, 11:09

Centrum Badania Opinii Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.
Szczegóły są dostępne na stronie internetowej CBOS: https://www.cbos.pl/PL/o_firmie/zamowienia_publiczne.php

Metadane

Data wytworzenia : 21.08.2020
Data publikacji : 21.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS

Opcje strony