Centrum Badania Opinii Społecznej

https://cbos.bip-e.pl/cbs/zamowienia-publiczne/1672,Zamowienia-publiczne.html
2020-08-13, 13:04

Ogłoszenia umieszczane są na stronie z chwilą wszczęcia przedmiotowych postępowań

Metadane

Data publikacji : 17.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Gierbisz
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS

Opcje strony